سحر

بخشایشی: 33400809

منطقه 4 .

حسین اباد، ولیعصر

خرازی

: لوازم خیاطی، تولد، شمع سازی، کاموا، یراق لباس، وسایل دستبند و گردنبند و.....