لوازم خانگی(قطعات یدکی)

سام

سام : 32402385

منطقه 9 .

م توحید - بسمت م شهدا - خ نجفی

لوازم خانگی(قطعات یدکی)

: قطعات لوازم خانگی

پارس یدک

بختیاری : 32278698

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ آبان

لوازم خانگی(قطعات یدکی)

: لوازم یدکی لوازم خانکی

فروشگاه و تعمیرگاه همتا

سورچی : 32237302

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ آبان

لوازم خانگی(قطعات یدکی)

: لوازم یدکی جاروبرقی

فروشگاه عارف

محمدی : 32244775

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ محقق

لوازم خانگی(قطعات یدکی)

: قطعات یدکی انواع لباسشویی - یخچال و ...

خلج

خلج: 32227135

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ آبان

لوازم خانگی(قطعات یدکی)

: تعمیر لوازم برقی خانگی

نیک نام

عروجی: 32224198

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ آبان - خ شبیری

لوازم خانگی(قطعات یدکی)

: قطعات جاروبرقی

صدف

شکرالهی نیا : 32237244

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ آبان

لوازم خانگی(قطعات یدکی)

: قطعات لوازم خانگی

سلطانی

سلطانی: 32242210

منطقه 9 .

خ بهشتی - خ آبان

لوازم خانگی(قطعات یدکی)

: لوازم یدکی یخچال