قطعات صنعتی

پلی کیتون

مدیریت: علیرضا آقایی

منطقه 7 .

شهید بهشتی

قطعات صنعتی

: طراحی و ساخت قالب و قطعات فایبرگلاس و انجام کلیه امور وابسته به فایبرگلاس و لاینینگ مخازن آب و اسید
limited