طلا و جواهر - منطقه 2 - کرج

طلافروشی آیسان

مدیریت: محمدرضا مقدسی

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن -خ مصباح -

طلا و جواهر

: طلافروشی
limited

طلا فروشی محمد

مدیریت: حبیبه پیرایشی

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح - جنب پاساژ وزرا

طلا و جواهر

: طلا فروشی
limited

علوی

مدیریت: علی اکبر اصلان زاده

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - خ مصباح

طلا و جواهر

: طلا سازی
limited

طلا فروشی علوی

مدیریت: سید صمد علوی

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح

طلا و جواهر

: طلافروشی
limited

حبیبی

مدیریت: مجید حبیبی

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح

طلا و جواهر

: طلافروشی
limited

طلا فروشی قصر طلا

مدیریت: میر محسن علوی

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - خ مصباح - نبش کوچه طرفه

طلا و جواهر

: طلافروشی
limited

طلا و جواهری ارشد

مدیریت: حمید ارشد

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ صباح -

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

طلافروشی بردیا

مدیریت: مصطفی مرادی

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح

طلا و جواهر

: طلافروشی
limited

گوهرسرا

مدیریت: محمد مدرس

منطقه 2 .

چ مصباح - اول امام زاده حسن - خ مصباح

طلا و جواهر

: طلافروشی
limited

علوی

مدیریت: سیدرسول علوی

منطقه 2 .

چ مصباح - اول بلوار امام زاده حسن - خ مصباح

طلا و جواهر

: طلافروشی
limited

امیر

مدیریت: علی آرا

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

شاکری

مدیریت: مجید شاکری

منطقه 2 .

چ مصباح - بلوار امام زاده حسن - خ مصباح

طلا و جواهر

: طلافروشی
limited

سعید

مدیریت: عیسی و سعید علمی نژاد

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح - نبش پاساژ وزرا

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited

قائم

مدیریت: مسلم شریفی پور

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح

طلا و جواهر

: طلا فروشی
limited

کهربا

مدیریت: عباداله صالحی

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح

طلا و جواهر

: طلا فروشی
limited

پاسارگاد

مدیریت: مهدی برق دهنده

منطقه 2 .

چ مصباح - امام زاده حسن - خ صمباح

طلا و جواهر

: طلا و جواهر
limited
شمش خرید طلا خرید جواهر فروش طلا فروش جواهر