صنایع دستی

فروشگاه غول مهربان

گلی پور : 32279533

منطقه 9 .

چهارراه طالقانی، برج طالقانی،

صنایع دستی

: صنایع دستی - پوشاک الیاف طبیعی - کیف های سنتی

هنرکده صنایع دستی پارسیان زر

سلیمی : 32207752

منطقه 9 .

خ شهید بهشتی -

صنایع دستی

: صنایع دستی

امیر

حمزویان : 32212743

منطقه 9 .

بهشتی - خ آبان - نبش خ شبیری

صنایع دستی

: صنایع دستی

ماسوله

قویدل : 32245990

منطقه 9 .

کرج - خ شهید بهشتی- روبروی بانک ملی مرکزی

صنایع دستی

: صنایع دستی

تعمیرگاه نورآئی

نورآئی : 32247414

منطقه 9 .

کرج - خ شهید بهشتی- مقابل بیمارستان امام خمینی

صنایع دستی

: لوازم صوتی و تصویری