بورس سکه های بانکی گوهران - انواع سکه - کرج - خیابان بهشتی

مدیریت: مصطفی پیشگاهی

منطقه 9 .

کرج ، خ بهشتی، قبل از میدان شهداء، روبروی بانک مسکن مرکزی

صرافی

: خرید و فروش انواع سکه بانکی
limited

صرافی همسفر

مدیریت: رضا فردوس حسین آبادی

منطقه 7 .

گوهردشت - خ اصلی - نبش چهارم شرقی - مجتمع همسفر

صرافی

: صرافی
limited

ممتاز

مدیریت: بهنام حکمت آرا

منطقه 5 .

45متری گلشهر - خ درختی

صرافی

: صرافی
limited

دهقان

مدیریت: سعید افشار

منطقه 9 .

خ بهشتی

صرافی

: خریدوفروش سکه
limited

میرمحسنی

مدیریت: محمدعلی میرمحسنی

منطقه 9 .

م کرج - خبهشتی

صرافی

: خریدوفروش سکه
limited

پالیز

مدیریت: امیر انتصاری

منطقه 9 .

خ بهشتی

صرافی

: خریدوفروش سکه
limited