بورس سکه های بانکی گوهران - انواع سکه - کرج - خیابان بهشتی

پیشگاهی: 32269712

منطقه 9 .

کرج ، خ بهشتی، قبل از میدان شهداء، روبروی بانک مسکن مرکزی

صرافی

: خرید و فروش انواع سکه بانکی

صرافی همسفر

فردوس حسین آبادی : 34440677

منطقه 7 .

گوهردشت - خ اصلی - نبش چهارم شرقی - مجتمع همسفر

صرافی

: صرافی

ممتاز

حکمت آرا : 33512984

منطقه 5 .

45متری گلشهر - خ درختی

صرافی

: صرافی

دهقان

افشار: 32231618

منطقه 9 .

خ بهشتی

صرافی

: خریدوفروش سکه

میرمحسنی

میرمحسنی: 32249596

منطقه 9 .

م کرج - خبهشتی

صرافی

: خریدوفروش سکه

پالیز

انتصاری: 32242030

منطقه 9 .

خ بهشتی

صرافی

: خریدوفروش سکه