رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

رنگ و ابزار و یراق فرشید

فرقانی: 34430544

منطقه 7 .

فلکه اول گوهردشت، خ یکم غربی

رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل

: رنگ و ابزار و یراق

رنگ و ابزار اشتیاقی

اشتیاقی : 34413154

منطقه 7 .

گوهردشت - خ اصلی - نبش 10 شرقی

رنگ و ابزار غزال

شعبانی : 34420253

منطقه 7 .

گوهردشت - فلکه اول - مقابل خ مطهری