اغذیه -رستوران -سفره خانه
رستوران سادات
مدیر: پژمان قاسمی
طبخ انواع غذای ایرانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
نظر اباد، بلوار تهران پلاک: 48 طبقه همکف واحد 1