لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی
تولیدی لباس کار و ماسک قائم
مدیر: علیرضا صالحی
تولید کننده انواع لباس کار، ماسک ودستکش بافتنی عرضه کننده ی کلیه ی ملزومات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار کفش کار ، دستکش کار ، لوازم ترافیکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
کرج ، نظرآباد، نرسیده به شهرک صنعتی سپهر، روبروی نانوایی بربری