ریسندگی و بافندگی
تکنو بافت
مدیریت: ابوالفضل سبیلی
تولیدکننده انواع کش، قیطان، نوار و...
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
آدرس کارخانه: نظرآباد، میدان صنعت، خیابان پمپ بنزین روستای قوچ حصار بافندگی سبیلی