اتوماسیون و لوازم اندازه گیری
سورنا صنعت بیستون
مدیریت: حمیدرضا حسینی
اتوماسیون صنعتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
-