آرایشگاه بانوان
ستایش
مدیریت:
آرایشگاه زنانه -کلیه خدمات آرایشی و اپیلاسیون
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
بلوار جمهوری -نرسیده به چ مطهری - کوچه کمندانی