لوازم خانگی(خدمات)
نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال جی
مدیر: گلستانه
تعمیرات لوازم خانگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
فردیس