کاشی سرامیک - چینی آلات بهداشتی
تلم خانی
مدیریت: تلم خانی
کاشی و سرامیک
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
جاده فردیس - نبش گلستان 30 و 60