آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه تشخیص طبی مهدیه
مدیریت: دکترشهناز شاه ناصر
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
شهرک وحدت، خ 20 متری مرکزی پلاک: 124