آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه تشخیص طبی مهدیه
مدیر: دکترشهناز شاه ناصر
آزمایشگاه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
شهرک وحدت، خ 20 متری مرکزی پلاک: 124