آژانس-باربری-پیک موتوری حمل ونقل
اتومبیل کرایه فردیس
مدیر: داوود نظری نیا
آژانس - کرایه اتومبیل
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
فردیس نبش خیابان 41 جدید پلاک: 324