مهندسی نظارت (دفتر)
شرکت مهندسی نما سازان فردیس
مدیریت: معصومی
محاسبه - طراحی - اجرا پروژه های عمرانی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
فردیس - خ 23 پلاک: 43 - واحد 3