آهنگری و سازه های فلزی
قفسه بندی برزین دژ
مدیر: عباس عباسی
قفسه بندی برزین دژ 09198076712 شماره تماس فروش انواع قفسه ب قیمت پخش ⬅قفسه بندی فروشگاه و سوپرمارکت ساده و هایپری و لیبل خور ⬅قفسه بندی نیمه سنگین مشبک(پیچ و مهره ای ) برای انبارها . ادارات. بایگانی ها ⬅قفسه بندی سنگین (راک.پیچ و مهرهای ) برای کارهای سنگین و تحمل بار هر طبقه تا 100 کیلو ⬅انواع قفسه های خودایستا ..کالسکه..سبد خرید..چک اوت ⬅پارتیشن بندی داروخانه ها ↩↩فروشگاه های خودرا 0 تا 100 ب ما بسپارید
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
کرج ، سراسیاب ، خیابان اول، روبروی پاساژ مروارید