مهندس نظارت
شرکت مهندسی نماسازان فردیس
مدیریت: حسین معصومی
شرکت مهندسی ساختمانی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
فردیس - خ 23 غربی پلاک: 43