آزمایشگاه زندیه
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
فردیس، فلکه سوم، خ 11 شرقی