آزمایشگاه تشخیص طبی
آزمایشگاه توده فلاح
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
فردیس