آسایشگاه سالمندان
آسانسور فراز پیمایش البرز
مدیریت: امیرحسین علی پور
آسانسور
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج - جاده ملارد - نب شبن بست افشارزاده