آموزشگاه رانندگی
آموزشگاه تعلیم رانندگی شمیم
مدیر:
آموزشگاه رانندگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
فردیس - فلکه سوم - خ 30 شرقی جدید پلاک: 655