اغذیه -رستوران -سفره خانه
رستوران میرزایی
مدیر: محمد میرزایی
رستوران
شماره تماس:
33423558
33423658(شعبه1: 35353655
35353893)
(شعبه2: 34474139
34427358)
(شعبه3: 32566423
32566424)
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مهرشهر ، فاز 1 مهرشهر ، بلوار دانش غربی ، پلاک 22
شعبه مرکزی:جاده چالوس، کیلومتر 7شعبه 1:جهانشهر،
میدان هلال احمر
شعبه2:عظیمیه، بلوار شریعتی، پامچال شمالی، نبش سنبل غربی
تصاویر