آرایش و زیبایی ری را
مدیریت: شمخانی
آرایشگاه بانوان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
خ درخت -خ عطار -مابین رودکی و خیام غربی پلاک: 123