قالیشویی-رفوگری
قالیشویی شهروند
مدیر: مرادی
قالیشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج - سه راه پست خانه