سیسمونی
هلیا
مدیر: محسن عسگری
سیسمونی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار شهدی حدادی - روبروی بانک سپه