پوشاک (زنانه-مردانه-بچگانه)
باران
مدیریت: محمدی و خانم کهن خاکی
لباس زنانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار حدادی - خ چهاردهم پاساژ ولیعصر