لوله و اتصالات -لوازم بهداشتی ساختمان کاشی سرامیک
فروشگاه تبریزی
مدیریت: اکبر بهاری
کالای بهداشتی ساختمانی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار حدادی - نبش خ چهاردهم