درب و پنجره
کالای لادن
مدیریت: احمد قاصدی
ساخت درب و پنجره های آلومینیومی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار حدادی - نرسیده به چ پونه