شیشه اتومبیل میلاد
مدیریت: فرزاد شاهی
شیشه اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر - بین بنفشه و بهار شرقی