لوازم لوکس-ضبط و باند-شیشه اتومبیل
سیستم نیما
مدیریت: محمدعلی بلیدیان
سیستم های صوتی و تصویری و امنیتی اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر - بین خ آبان و ابوذر