فرش ماشینی و موکت
چهلستون
مدیریت: عباس معینی
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
بهشتی - حدفاصل بین میانجاده و 45 متری گلشهر - سمت چپ