چسب صنعتی
فروشگاه چسب صدقی
مدیریت: محمد صدقی
انواع چسب های صنعتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
خ بهشتی - بعد از دهقان ویلا - میان جاده