اتحادیه های توزیعی و خدماتی
انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا
مدیریت: غلامرضا جعفری
اتحادیه صنوف مرتبط با امور نمایندگان بیمه آسیا
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
خ بهشتی - بین 45 متری گلشهر و میانجاده - جنب بانک ملت - ساختمان بیمه