اغذیه -رستوران -سفره خانه
چلوکبابی گلستان
مدیر: حسین کاظمی
چلوکبابی، قبول سفارشات مجالس، ادارات، ارگانها و...
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر، روبروی بازارعلی