فرش ماشینی و موکت
محمد
مدیریت: حسین ابراهیمی
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار حدادی - نرسیده به بانک سپه