آزمایشگاه حیدرآباد
مدیریت:
آزمایشگاه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
حیدرآباد، سه راه میانجاده، بلوار امام خمینی، ک میثم تمار پلاک: 352