دکوراسیون داخلی ساختمان
دکوراسیون وکابینت رادمهر
مدیریت: سید محمد موسوی
طراحی وساخت دکوراسیون وپارتیشن و کابینت
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
حصارک پایین، خیابان فروردین، کوچه اردیبهشت، نبش هفدهم،