تودوزی اتومبیل رضا
مدیریت: غلام رضا خراسانی
تولید و پخش لوامز تودوزی اتومبیل -صندلی و ...
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - نرسیده به 45 متری گلشهر - جنب نمایندگی هیوندا