کاشی سرامیک - چینی آلات بهداشتی
کالای ساختمانی البرز - کاشی - سرامیک - منطقه 5 - کرج
مدیریت: مهندس وحید فیروزبخت
پخش کاشی سرامیک و شیرآلات طراحی و اجرا گروه ساختمانی البرز دژ
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
خ شهید بهشتی، ما بین میانجاده ه و سر45متری گلشهر، روبروی بانک کشاورزی