قالیشویی-رفوگری
زرین
مدیر:
قالیشویی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
حصارک - جنب مخابرات