سنگ ساختمانی،مصنوعی و سنگبری
نوین سنگ
مدیریت: مهندس مسرور
خرید و فروش سنگ آهن و...
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
کرج، میانجاده، خ عدل، خ توحید، نبش ک گلها