دنیای ورزش
مدیریت: ابراهیم میرزابیگی
لوازم ورزشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
45 متری گلشهر -بازار بزرگ علی پلاک: 10 طبقه زیرین