آلات موسیقی، آموزشگاه، خدمات و قطعات
سیامک
مدیریت: مهدی مرادخانی
موسیقی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
ابتدای 45متری گلشهر - بازار علی