پوشاک (زنانه-مردانه-بچگانه)
مهدی
مدیریت: امراله حبیبی
پوشاک زنانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار حدادی - نبش ک حمیدی پلاک: 166