شیشه و آیینه
زارع
مدیریت: محمد زارع
شیشه اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45متری گلشهر - بین خ افتخاری و صفاریان پلاک: 542