فرش ماشینی و موکت
ابراهیمی
مدیریت: ابوالفضل ابراهیمی
گالری فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
میانجاده - بلوار حدادی - نبش خ ترابی