چسب صنعتی
چسب رازی
مدیریت: ناصر لقائی فر
انواع چسب صنعتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ بهشتی - بعد از سه راه میانجاده - نرسیده به سایپا