فرش دستباف
کویر یزد
مدیریت: محمدرضا نوروزی
فرش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
بهشتی - ابتدای 45 متری گلشهر